Sebuah pemikiran gerakan yang di pelopori oleh para pemuda merupakan sebuah rekontruksi tersendiri bagi nalar gerakan. Buletin ini merupakan persembahan sahabat”i PMII Rayon Syariah yang meemiliki landasan kuat dalam gagasan gerakannya.

Selebihnya klik tautan disini